06 54203844 info@traimco.nl

Projecten

Projecten

Onderstaand een greep uit de opdrachtgevers en projecten waar TRAIMCO in het verleden bij betrokken is geweest, inclusief de projecten bij voorgaande werkgevers van Martin Kraan. De lijst geeft een indruk van de verscheidenheid aan opdrachten; de breedte van het werkterrein van TRAIMCO.

Opdrachtgevers:

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DGP
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DGTL
 • Ministerie van VROM
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart
 • Rijkswaterstaat, Regionale diensten
 • Rijkswaterstaat, Bouwdienst
 • Provincies
 • Connekt
 • Nederland Maritiem Land
 • ProRail
 • Transport en Logistiek Nederland
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Projectgroep Kanaalzone Gent – Terneuzen
 • Europese Commissie DGTREN
 • Vlaamse overheid
 • Vlaams instituut voor de Logistiek

 

Projecten:

 • Landelijke Markt en Capaciteitsanalyse Spoor
 • Kosten-batenanalyse Zuidas
 • Vergelijking Prognoses Goederenvervoer per Spoor
 • Marktanalyse binnenvaart
 • Logistiek onderzoek Limburg: vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Strategische studie pijpleidingvervoer in Vlaanderen
 • Veiligheid op parkeerplaatsen
 • Kosten-batenanalyse ERTMS op de corridor Rotterdam-Genua
 • Effecten Gebruiksvergoeding Spoorgoederenvervoer
 • Audit financiële prikkel stillere treinen
 • Marktaandeelmodel Westerschelde
 • Exploitatieopbrengsten Betuweroute
 • Kosten-batenanalyse Twenthe Mittellandkanaal
 • Transport en vestigingsbeleid
 • Capaciteitsstudie vaarwegen Vlaanderen
 • Businessplan Maritiem Informatie Centrum
 • Economische effecten verbreding A4
 • Haalbaarheidsstudie Containerterminal Brussel

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Wij bellen u!