Welkom bij TRAIMCO

U zoekt een ervaren transportconsultant, een praktijkgerichte trainer, een gedreven coach?

TRAIMCO combineert dit alles in haar dienstverlening!

Lees meer

Contact

Selderiestraat 1
2215 WN Voorhout
T: 06 54203844
E: info@traimco.nl

U wilt meer informatie? Wij bellen u.!!

Projecten

Onderstaand een greep uit de opdrachtgevers en projecten waar TRAIMCO in het verleden bij betrokken is geweest, inclusief de projecten bij voorgaande werkgevers van Martin Kraan. De lijst geeft een indruk van de verscheidenheid aan opdrachten; de breedte van het werkterrein van TRAIMCO.

Opdrachtgevers:

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DGP
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DGTL
 • Ministerie van VROM
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart
 • Rijkswaterstaat, Regionale diensten
 • Rijkswaterstaat, Bouwdienst
 • Provincies
 • Connekt
 • Nederland Maritiem Land
 • ProRail
 • Transport en Logistiek Nederland
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Projectgroep Kanaalzone Gent – Terneuzen
 • Europese Commissie DGTREN
 • Vlaamse overheid
 • Vlaams instituut voor de Logistiek

Projecten:

 • Landelijke Markt en Capaciteitsanalyse Spoor
 • Kosten-batenanalyse Zuidas
 • Vergelijking Prognoses Goederenvervoer per Spoor
 • Marktanalyse binnenvaart
 • Logistiek onderzoek Limburg: vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Strategische studie pijpleidingvervoer in Vlaanderen
 • Veiligheid op parkeerplaatsen
 • Kosten-batenanalyse ERTMS op de corridor Rotterdam-Genua
 • Effecten Gebruiksvergoeding Spoorgoederenvervoer
 • Audit financiële prikkel stillere treinen
 • Marktaandeelmodel Westerschelde
 • Exploitatieopbrengsten Betuweroute
 • Kosten-batenanalyse Twenthe Mittellandkanaal
 • Transport en vestigingsbeleid
 • Capaciteitsstudie vaarwegen Vlaanderen
 • Businessplan Maritiem Informatie Centrum
 • Economische effecten verbreding A4
 • Haalbaarheidsstudie Containerterminal Brussel